"Doktorirao Vlado Frančić", NL, 24. 10. 2012.
POMORSKI FAKULTET
Doktorirao Vlado Frančić
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Model maritimnog ustroja pomorsko-prometnog toka na prilaznim plovnim putovima« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je mr. sc. Vlado Frančić. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Robert Mohović, prof. dr. sc. Damir Zec, te doc. dr. sc. Toni Bielić s Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru.