Horizon 2020 - područje naprednih materijala

U predstojećem Okvirnom programu za istraživanje i inovacije HORIZON 2020, napredni materijali zauzimaju vrlo važno mjesto (inovacije u materijalima mogu biti praktički korištene u svim tehnologijskim sektorima i granama industrije, 70% svih tehnologijskih inovacija direktno ili indirektno ovise o svojstvima materijala koji se koriste i imaju ogroman potencijal u smanjivanju zagađenja okoliša, uštedi energije, očuvanju prirodnih resursa i općenito poboljšanju kvalitete života).

Oni su sastavni dio drugog stupa (Industrial Leadership) H2020  i ključnih inovativnih tehnologija (Key enabling technologies –KET) zajedno s nanotehnologijom, industrijskom biotehnologijom, mikro nanotehnologijom, fotonikom, naprednim proizvodnim sustavima i procesnim tehnologijama i informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.

Opća uprava za istraživanje i inovacije (DG for Research and Innovation) objavila je brošuru o modeliranju materijala, njihovim svojstvima, ponašanjima i trenutačnim postignućima u otprilike 50-tak projekata koji su financirani u sklopu FP7 NMP potprograma – Materijali. Navedenu brošuru možete preuzeti ovdje.

Također, važno je istaknuti glavne ciljeve vezane za istraživanje i razvoj naprednih materijala navedenih u programu Horizon 2020:

Cross-cutting and Enabling Materials Technologies
Research on functional materials, multifunctional materials such as self-repairing or biocompatible materials and structural materials, for innovation in all industrial sectors particularly for high value markets.

Materials Development and Transformation
Research and development to ensure efficient and sustainable scale up to enable industrial manufacturing of future products e.g. in the metal or chemical industries.

Management of Materials Components
Research and development for new and innovative techniques and systems, joining, adhesion, separation, assembly, self-assembly and disassembling, decomposition and deconstruction.

Materials for a Sustainable Industry
Developing new products and applications and consumer behavior that reduce energy demand and facilitate low-carbon production, as well as process intensification, recycling, depollution and high added-value materials from waste and remanufacture.

Materials for Creative Industries
Applying design and the development of converging technologies to create new business opportunities, including the preservation of Europe's materials with historical or cultural value.

Metrology, Characterization, Standardization and Quality Control
Promoting technologies such as characterization, non-destructive evaluation and predictive modeling of performance for progress in materials science and engineering.

Optimization of the Use of Materials
Research and development to investigate alternatives to the use of materials and innovative business model approaches.