Još jedno priznanje prof. Stipanu Jonjiću
Petak, 09.11.2012.
Prijedlog projekta prof. Stipana Jonjića „Strengthening adaptive immunity via innate immunity: enhancing the CD8 T cell response by using the NKG2D ligand expressed in a herpesvirus vector“, uspješno je prošao proces vrednovanja te je na natječaju ERC-2012-AdG Europskog istraživackog vijeca (European Research Council - ERC) za iskusne istraživace (Advanced Grant) i odobren.
Čestitamo prof. dr. Jonjiću kojemu će danas biti uručeno i priznanje Sveučilišta.
ERC je dio potprograma Ideje Sedmog Okvirnog Programa (FP7) s ukupnim proračunom od 7,5 mrd € za razdoblje 2007. - 2013. ERC, kao i potprogram Ideje u cjelini, omogućava istraživačima da sami predlažu teme istraživanja (investigator-driven frontier research) što ga razlikuje od ostalih potprograma FP7 gdje su teme na koje se istraživači mogu javiti unaprijed zadane i limitirane radnim programom. Osnovni je cilj ERC-a potaknuti znanstvenu izvrsnost u Europi uz podršku i poticaj najboljim, istinski kreativnim znanstvenicima u bilo kojem znanstvenom području.
 
Detaljnije informacije o natječajima ERC-a.
 
Treba podsjetiti da je prof. dr. sc. Jonjić  ljetos postao i novi član Leopoldine, Njemačke nacionalne akademije znanosti. Profesor Jonjić radi i djeluje u svojstvu redovitog profesora i predstojnika Zavoda za histologiju i embriologiju te Centra za proteomiku pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Za istaknuti je kako je prof. dr. sc. Stipan Jonjić odlikovan za svoj istraživački rad u području virusne imunologije, a detaljnije informacije o njegovom istraživačkom radu i ciljevima mogu se vidjeti na mrežnoj stranici:  http://www.medri.uniri.hr/~jstipan/