Brže i više naučiti
Utorak, 13.11.2012.
 Drugog dana 14. CARNetove korisničke konferencije CUC 2012, koja je jučer otvorene na Građevinskom fakultetu u Kampusu, između 14 i 15.30 sati bit će na Filozofskom fakultetu održan TeachMeet susret u zajedničkoj organizaciji s udrugom Samo jedan klik. TeachMeet je neformalni susret obrazovnih stručnjaka koji u obliku mikroprezentacija u trajanju od 3 minute razmjenjuju iskustva dobre prakse, inovacije iz vlastite nastave te inspiraciju i strast prema poučavanju. Brže (komunicirati), više »naučiti«, jače (se povezati)«, moto je Konferencije, u sklopu koje će biti obilježeno i 20 godina od uspostave prve hrvatske internetske veze prema svijetu. Pod domaćinstvom Sveučilišta u Rijeci, konferencija traje sve do 14. studenoga, a sudionici mogu pratiti niz predavanja o aktualnim temama, vezanim uz upravljanje tehnologijom na obrazovnim ustanovama, obrazovanjem za globalno tržište rada, digitalnim sadržajem te etičkim i zakonodavnim pitanjima i internetom. Konferencijski program podijeljen je u pet tematskih cjelina, u sklopu kojih će biti održano sedam plenarnih predavanja sa šest pozvanih predavača, uz još jedanaest radionica, 51 rad, 23 prezentacije te jedan okrugli stol. Systrack cjelina programa ove godine donosi 20 prezentacija i četiri radionice.