Održana EUSA Konvencija
Utorak, 20.11.2012.
Od 16. do 18. studenog 2012. godine, u slovenskom gradu Portorožu, održana je EUSA (European University Sports Association) Konvencija. Konvencija se održava svake godine sa svrhom razmjene iskustava na području sveučilišnog sporta, prezentacije europskih sveučilišnih prvenstava u narednoj godini te upoznavanja njihovih organizatora s najboljim primjerima organizacije. 
Konvenciju je otvorio Adam Roczek, predsjednik EUSA-e, upoznavši prisutne s rastućim trendovima razvoja europskog sveučilišnog sporta.Konvenciji su nazočili članovi riječke delegacije u europskim sveučilišnim tijelima, Haris Pavletić, član Izvršnog odbora EUSA-e te Marko Žunić, potpredsjednik Tehničke komisije EUSA-e. Također, predstavnici Riječkog športskog sveučilišnog saveza, Ivana Aničić i Nikola Vincetić, održali su prezentaciju 3. europskog sveučilišnog prvenstva u bridžu, koje će se održati slijedeće godine od 30. rujna do 06. listopada u Kraljevici (Uvala Scott). Glavni partneri u provođenju projekta su: Hrvatski akademski sportski savez, Riječki športski sveučilišni savez, Sveučilište u Rijeci, Bridge sportski klub Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. U sklopu Konvencije, održan je sastanak sa tehničkim delegatom EUSA-e za bridž, Geertom Magermanom, na kojem su raspravljeni svi aspekti potrebni za uspješnu promociju i organizaciju prvenstva.