Ciljevi bolonjskog procesa
 • promicanje mobilnosti studenata, profesora, znanstvenika i administrativnih djelatnika,
 • prihvaćanje sustava temeljenog na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija,
 • uvođenje dodatka diplomi (Diploma Supplement) kako bi se promicalo zapošljavanje europskih građana i međunarodna konkurentnost europskog sustava visokog obrazovanja,
 • uvođenje ECTS bodovnog sustava
 • promicanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja,
 • stvaranje mogućnosti za fleksibilnije načine učenja što uključuje i postupke za priznavanje prethodnog učenja,
 • razvoj nacionalnih kvalifikacijskih okvira kompatibilnih s usvojenim kvalifikacijskim okvirom za europsko područje visokog obrazovanja,
 • uspostavljanje čvršćih veza između Europskog prostora visokog obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora,
 • promicanje zapošljivosti,
 • jačanje socijalne dimenzije,
 • promicanje europske suradnje u osiguravanju kvalitete u cilju razvijanja usporedivih kriterija i metodologija,
 • promicanje europske dimenzije u visokom obrazovanju u smislu razvoja nastavnih programa i međuinstitucionalne suradnje