"Doktorirao Mirko Grljušić", NL, 28. 11. 2012.
TEHNIČKI FAKULTET
Doktorirao Mirko Grljušić
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Termodinamička analiza i optimizacija rada brodskog pogonskog sporohodnog dizelskog motora s korištenjem otpadne topline« akademski stupanj doktora tehničkih znanosti iz znanstvenog polja strojarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Mirko Grljušić.
    Doktorand je disertaciju obranio pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. emeritus dr. sc. Špiro Milošević, prof. dr. Vladimir Medica, prof. dr. Gojmir Radica, s Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje u Splitu, prof. dr. Tomislav Mrakovčić i doc. dr. Nikola Račić s Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje u Splitu. (A. P.)