Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2011./2012.
altSveučilište u Rijeci    
Znanstveni kolokvij 2011./2012.
                                                                    
ISBN 978-953-6953-32-5
CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 130106036.