"Sanda Tešanović doktorirala", NL, 12. 12. 2012.
MEDICINA
Sanda Tešanović doktorirala
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Sekrecija hormona rasta i kortizola kao odgovor na hipoglikemiju izazvanu inzulinom u osoba različitog stupnja prekomjerne tjelesne težine«, Sanda Tešanović stekla je akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina. Doktorski rad obranjen je na Medicinskom fakultetu u Rijeci pred povjerenstvom koje su činili prof. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen, prof. dr. sc. Mirko Koršić, prof. dr. sc. Mira Ćuk te prof. dr. sc. Branka Vizner.
(K. K.)