"Robert Marčun doktorirao", NL, 17. 12. 2012
MEDICINSKI FAKULTET
 
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Značaj ultrazvuka srca i NT-proBNP u bolesnika s akutnim pogoršanjem kronične opstruktivne plućne bolesti«, Robert Marčun stekao je akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina. Doktorski rad obranio je pred povjerenstvom koje su činili doc. dr. sc. Alen Ružić, prof. dr. sc. Ino Husedžinović, prof. dr. sc. Štefica Dvornik, prof. dr. sc. Mitja Lainščak te prof. dr. sc. Alan Šustić.
Apply