"Magistri fizike, informatike i matematike", NL,18.12. 2012.
NOVA GENERACIJA DIPLOMANATA
Magistri fizike, informatike i matematike
 
 
RIJEKA » Nova generacija diplomanata sveučilišnih odjela za fiziku, informatiku i matematiku promovirana je u zgradi sveučilišnih odjela u Kampusu na Trsatu. Akademski naziv magistre edukacije fizike i matematike stekle su: Kristina Benčić, Danijela Birko, Tihana Čižmar, Jelena Korenić, Klaudija Lončarić i Marija Zoretić, dok su akademski naziv magistri edukacije informatike stekli Enna Peroš i Davor Turkalj. Akademski naziv magistri informatike stekli su: Ivan Barić, Goran Čeko, Sandro Falan, Kristian Ferenčić, Ivona Franković, Aleksandar Jovanović, Marko Juraga, Katarina Juričić, Sanjin Maržić, Bojan Meštrović, Marin Muškardin, Igor Paulišić, Iva Pelić, Petra Pupovac i Marina Vujnović. Akademski naziv magistre edukacije matematike stekle su Dina Kovačević i Sandra Nasić, a akademski naziv magistre edukacije matematike i informatike stekle su: Martina Badurina, Ivana Brozović, Ana Carević, Mia Černivec, Barbara Francetić, Bojana Jovetić, Lana Malović, Lucija Mariani, Nina Prašnjak, Gordana Senić, Ana-Marija Sertić, Sanja Slavić, Nensi Šterpin i Ivana Toplek. (A. P.)