"Promovirani liječnici", NL, 22.12. 2012.
  
 
PROMOCIJA MEDICINSKI FAKULTET
Promovirani liječnici
 
 
* Foto: F.KURTIRIJEKA » Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci promovirana je nova generacija diplomanata. Zvanje doktora medicine stekli su: Tanja Glažar, Marin Golčić, Ines Golubić, Arbnore Hamiti, Marija Horvatek, Boris Ivkić, Jurica Jambrović, Željana Jotanović, Ivana Jurinčić, Ines Katalinić, Magdalena Knežević, Tamara Knežević, Simona Komen, Marina Kosmat, Antonija Labrović, Jelena Lemaić, Igor Likarević, Iva Lovrić, Davorka Lulić, Marko Lukanec, Lara Lukman, Marin Mandić, Marina Marač Brusić, Maja Marinkić, Marija Martinuš, Danijela Matković, Tea Mešinović, Maja Mijić, Anja Kirigin m Paola Trupac. (A. P.)