"Željko Dimitrić specijalist za poslovanje s EU", NL, 28.12. 2012.
EKONOMSKI FAKULTET

Željko Dimitrić specijalist za poslovanje s EU
 
 
RIJEKA » Obranom završnog rada »Uloga Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u razvoju prava zaštite tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj« akademski naziv sveučilišni specijalist za poslovanje s Europskom unijom na poslijediplomskom specialističkom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci stekao je Željko Dimitrić. Mentor za izradu rada bio je prof. dr. Heri Bezić, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su doc. dr. Alen Host i prof. dr. Nada Bodiroga Vukobrat. (A. P.)