"Tomislav Bukša doktorirao", NL, 4. 1. 2013.
*

TEHNIČKI FAKULTET
Tomislav Bukša doktorirao
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Diferencijacija upravljanja kvalitetom kod cikličkih projekata u brodograđevnoj industriji« akademski stupanj doktora tehničkih znanosti iz znanstvenog polja strojarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Tomislav Bukša.
    Doktorand je disertaciju obranio pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Goran Cukor, prof. dr. Mirkq Sokoviȇ, prof. dr. Duško Pavletić, prof. dr. Milan Ikonić i doc. dr. Zoran Jurković. (A. P.)