Innovact Campus Awards 2012.
Otvoren natječaj za sve studentice i studente koji imaju kreativnu i inovativnu poslovnu ideju da se prijave, samostalno ili u timu, na Innovact Campus Awards 2012.
Innovact sufinancira Europska komisija, a nagrade za najbolje projekte su:

    1. nagrada: 5.000 EUR
    2. i 3. nagrada: 1.500 EUR.

Studenti mogu prijaviti projekte koji su tek u fazi razvoja ili one koji su već u fazi implementacije, odnosno koji su na tržištu.

Prijavni obrazac i više informacija o sudjelovanju na Innovact Campus Awards natječaju nalazi se na stranicama: http://www.innovact.com/en/commercial/the-partner-events/innovact-campus-awards-article119.html.

Rok za prijavu: 20. veljače 2012. g.