"Doktorirao Ante Skoblar", NL, 16. 1. 2013.
TEHNIČKI FAKULTET

RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Analiza akustičkog odziva pravokutnog panela« akademski stupanj doktora tehičkih znanosti iz znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Ante Skoblar. Doktorand je rad obranio pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Sanjin Braut, prof. dr. Roberto Žigulić i prof. dr. Hinko Wolf. (A. P.)