"Manualna medicina kralježnice", NL, 18. 1. 2013.
MEDICINSKI FAKULTET PREDSTAVLJENA KNJIGA DR. BARAK- SMEŠNY
Manualna medicina kralježnice
 
 
Predstavljanje knjige dr. Dunje Barak Smešny            RIJEKA » »Manualna medicina kralježnice« naslov je knjige dr. Dunje Barak-Smešny koja je predstavljena jučer na riječkom Medicinskom fakultetu. Riječ o prvoj knjizi posvećenoj takvoj tematici u nas, a kako je objasnila sama autorica, koja od 1996. godine predaje fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na fakultetu u Mariboru, radi se o objedinjenim predavanjima.
    – Riječ je o mojim predavanjima za koje su me godinama pitali zašto ih ne objavim u obliku knjige – pojasnila je autorica knjige koja bi, osim studentima, trebala poslužiti i fizioterapeutima, neurokirurzima, neurolozima i traumatolozima.
    Predstavljanje knjige bilo je popraćeno i predavanjem posvećenim biomehanici perifernog živčanog sustava dr. Marinka Radea sa Sveučilišta istočne Finske i dobitnika ovogodišnje finske državne nagrade za istraživanja u medicini. (B. Č.)