Novi Znanstveno-tehnološki park Sveučilišta u Rijeci
Petak, 18.01.2013.
alt

 U Rijeci je jučer, na poziv riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i rektora riječkog Sveučilišta Pere Lučina, održan radni sastanak kojem je tema bila lokacija novog Znanstveno tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.

Sastanku su, uz gradonačelnika i rektora prisustvovali i ministar financija Slavko Linić, ministar znanosti obrazovanja i sporta Željko Jovanović, župan Vidoje Vujić, prorektor riječkog Sveučilišta Damir Zec i predsjednik uprave Brodogradilišta 3. maj Edi Kučan.

Na sastanku je razmatrano nekoliko lokacija u Rijeci za smještaj novog Znanstveno tehnologijskog parka, između ostaloga i lokacija površine oko 35.000 m2 iznad 3. maja (između Liburnijske ulice, Bujske ulice i željezničke pruge), s mogućnošću izgradnje bruto razvijene površine do 60 tisuća četvornih metara.

Ta je lokacija u vlasništvu dijelom Grada Rijeke, dijelom RH, dijelom Brodogradilišta 3. maj, i manjim dijelom u privatnom vlasništvu. Ova lokacija izuzetno je povoljna za novi Znanstveno tehnologijski park, budući da se nalazi u blizini središta grada, a što je još važnije i u blizini samog brodogradilišta za koje će se u ZTP-u razvijati inovacije i projekti, što ih brodograđevna industrija primjenjuje u svom radu.
Iako finalna odluka na ovom inicijalnom sastanku nije donesena, ovih će se dana o ideji nastaviti razgovarati budući da lokacija o kojoj je bilo riječi s projektom ZTP-a nesumnjivo ima potencijal služiti daljnjem razvoju sveučilišta, gospodarstva, a posebno brodograđevne industrije u Rijeci.
Podsjećamo, temeljni zadatak budućeg Znanstveno tehnologijskog parka je omogućiti transfer tehnologije i to u oba pravca: od Sveučilišta prema gospodarstvu, ali i obrnuto, od gospodarstva prema Sveučilištu.

Intenzitet tog transfera naravno ovisi o znanstveno-istraživačkoj snazi Sveučilišta, ali i od sposobnosti gospodarstva da ponudi odnosno da preuzme razvijene tehnologije. Značaj Znanstveno tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci posebno je naglašen zbog promjena u strukturi gospodarstva koje su grad Rijeka i cijela županija pretrpjeli te čije posljedice gospodarstvo i šira zajednica još uvijek osjećaju.
Slijedom toga, te posebice na osnovu pozitivnih iskustava u postojećem Znanstveno tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci (SteP), pokrenuta je inicijativa za stvaranjem novog, znatno većeg parka.

Novi park (SteP 2) ima zadaću u većoj mjeri omogućiti prijenos znanja sa Sveučilišta u gospodarstvo, kao i iskustava i tehnoloških znanja iz gospodarstva i to kroz privlačenje ponajprije stranih visoko-tehnoloških tvrtki, omogućavanje ubrzanog rasta domaćih novostvorenih visokotehnoloških tvrtki, te brzu i djelotvornu komercijalizaciju inovacija, bez obzira gdje one nastale, na Sveučilištu ili u gospodarstvu.

altOd novog Znanstveno tehnologijskog parka očekuje se i pomoć pri povezivanju dijela istraživačkih kapaciteta Sveučilišta s visoko-tehnološkim poduzećima i posljedično preuzimanje tehnoloških znanja radi njihove primjene u nastavi i istraživačkom radu na Sveučilištu.

S obzirom da mu je temeljna zadaća restrukturiranje gospodarstva i razvoj na znanju utemeljenih tehnologija, novi Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci u potpunosti se uklapa u strateške pravce razvoja grada Rijeke, županije, ali i EU pa se stoga očekuje i značajna podrška njegovom razvoju i od strane fondova EU.

U tom pogledu očekuje se da će novi park, kada bude u funkciji, omogućiti između 4.000 i 5.000 novih radnih mjesta u tehnološki intenzivnim područjima, s visokom dodanom vrijednošću, te značajno aktivnije povezivanje istraživača sa Sveučilišta u Rijeci i gospodarstva Rijeke i županije.Portal Grada Rijeke )