International MFPL Program
Max F. Perutz Laboratories iz bečkog Biocenter kampusa objavljuju otvoreni natječaj za međunarodni MFPL doktorski program. Program u punom opsegu pokriva molekularne bioznanosti, istražujući život na staničnom, molekularnom i atomskom stupnju. Rok za podnošenje prijava je 10. ožujak 2013., a dodatne informacije o programu kao i online prijava su dostupni na internetskim stranicama MFPL-a (www.mfpl.ac.at/phd-program).