"Igor Pešić doktorirao na Tehničkom fakultetua", NL, 30.1. 2013.
SVEUČILIŠTE U RIJECI
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Konačnoelementni model za analizu izvijanja kompozitnih grednih konstrukcija« akademski stupanj doktora tehničkih znanosti iz znanstvenog polja strojarstvo i temeljne tehničke znanosti na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Igor Pešić.
    Doktorand je disertaciju obranio pred stručnim povjerenstvom u kojem su bili prof. dr. Josip Brnić i prof. dr. Domagoj Lanc s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te prof. dr. Željan Lozina s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. (A. P.)