Psihologijske teme
Srijeda, 30.01.2013.

alt
U utorak, 29. siječnja 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci promovirana su posljednja tri izdanja znanstvenoga časopisa  Psihologijske teme, koji izdaje Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Riječ je o dva opća broja na hrvatskom jeziku i tematskom broju na engleskom jeziku pod naslovom:  Suvremeni doprinosi psihologiji rada i organizacijskoj psihologiji (Contemporary Contributions in Work and Organizational Psychology). Psihologija rada i organizacijska psihologija spadaju u područje primijenjene psihologije, koje se bavi razmatranjem i primjenom psihologijskih znanja i znanstvenih principa na radnu okolinu.
 
O časopisu su govorili Dekan Filozofskoga fakulteta – prof. dr. sc. Predrag Šustar, Pročelnik Odsjeka za psihologiju – prof. dr. sc. Zoran Sušanj, glavna urednica časopisa – prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, urednica posebnog broja časopisa – doc. dr. sc. Nada Krapić, te recenzenti s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu – prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić te Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru – prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić.

Prvi predstavljeni broj uključuje devet istraživačkih i teorijskih radova hrvatskih autora iz različitih područja psihologije. Najveći broj radova bavi se problemima djece i mladih: ispituju se osobni, obiteljski i/ili okolinski čimbenici vršnjačkog nasilja i društveno neprihvatljivog ponašanja, ali i mogućnosti regulacije osjećaja kod adolescenata. Nadalje, u radovima se raspravlja o tome što je to perfekcionizam, ispituje u čemu je razlika između muške i ženske ljubomore, koje su odrednice prilagodbe roditelja djece s cerebralnom paralizom, koji su izvori stresa kod visokoškolskih nastavnika, te kakav je utjecaj alkohola u simuliranoj situaciji vožnje.

Drugi predstavljeni broj kroz osam radova također nudi raznolike teme. U ovom se broju također javlja tema perfekcionizma, koji se dovodi u vezu sa strahom od ispitivanja u studenata. Nadalje se ispituju izvori zabrinutosti srednjoškolaca i njihove zdravstvene teškoće. Tema zdravlja prisutna je u još jednom radu koji se bavi odnosom tjelesnog zdravlja i osjećaja koherentnosti. U tri se rada uspoređuju različiti metodološki i teorijski pristupi temama samoregulacije kod mladih, teoriji uma kod djece te potrebe za emocijama. Zanimljive su i teme vezane uz uspješnost upamćivanja notnog teksta te specifičnosti savjetovanja žena s problemima bračne komunikacije.

Treći broj Psihologijskih tema za 2012. godinu predstavlja tematsko izdanje koje je posvećeno psihologiji rada i organizacijskoj psihologiji. Od tema je najviše zastupljena profesionalna selekcija, međutim tu je obrađena i druga problematika kao što je razvoj kurikuluma  organizacijske psihologije na visokoškolskim institucijama, odnos stilova rukovođenja s nekim stavovima prema radu, socijalni identitet, odnos između nekih kulturalnih obilježja i ekonomskih pokazatelja te drugi.

U tematskom broju uz hrvatske autore radove su objavili eminentni svjetski stručnjaci u području, iz SAD-a, Nizozemske, Belgije i Njemačke kojima je zajednička visoka citiranost, članstvo u uredništvima najboljih časopisa iz područja kao i članstvo u organizacijama koje okupljaju stručnjake koji se bave psihologijom rada i organizacijskom psihologijom.

Psihologijske teme objavljuju se od 1992. g. kao Godišnjak Odsjeka za psihologiju. U međuvremenu se povećala učestalost izlaženja, pa od 2005. godine počinju izlaziti dva broja, a od 2011. tri broja godišnje. Dva broja uključuju članke iz različitih područja istraživanja u psihologiji, dok je treći posvećen posebnoj temi koja je aktualna u području psihologije. U časopisu se objavljuju originalna znanstvena istraživanja, pregledni članci te kratka izvješća, napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za časopis pišu ne samo članovi Odsjeka za psihologiju, već brojni psiholozi zaposleni na ostalim Sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu. U tematskom broju radove objavljuju i eminentni svjetski stručnjaci u području.

Uredništvo Psihologijskih tema čine djelatnici Odsjeka za psihologiju u Rijeci, ali i međunarodno priznati znanstvenici iz Japana, SAD-a, Slovenije, od posljednjeg broja i Nizozemske. Istraživanja objavljena u Psihologijskim temama citiraju se u brojnim priznatim međunarodnim znanstvenim bazama, a svi su radovi dostupni na internetu, na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak .