"U studijskoj razmjeni 104 sveučilištarca ", NL, 5.2. 2013.
ERASMUS PROGRAM

RIJEKA » Ukupno 104 studenta Sveučilišta u Rijeci ove će se akademske godine u sklopu programa razmjene Erasmus boraviti na stranim sveučilištima ili obaviti studijski boravak ili stručnu praksu na stranim organizacijama. Zemlje prvog izbora za riječke studente ponaprije su Austrija, Njemačka, Poljska i Portugal. Pored studenata u programu sudjeluju i nastavnici odnosno drugi zaposlenici tako da je u istom razdoblju za 19 zaposlenika osigurano održavanje nastave ili stručno usavršavanje na partnerskim ustanovama u Europske unije, na tu djelatnost utrošena su skoro sva sredstva kojima je Sveučilište raspolagalo, u ukupnom iznosu od 252.495 eura. Pored odlazaka na strana sveučilišta i radne organizacije Sveučilište je ugostilo i 50 stranih studenata, najviše iz Poljske, Španjolske, Finske i Grčke. Već prva iskustva pokazala su da su strani studenti vrlo dobro prihvatili studiranje na riječkom Sveučilištu, a najčešće opaske odnosile su se na zahtjevnije studentske obveze od onih na njihovim matičnim ustanovama. (I.Š.K.)