"Kongres NeuRi od 26. do 28. travnja ", NL, 6.2. 2013.
MEDICINARI
 
altRIJEKA » Studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci krenuli su s organizacijom 3. studentskog kongresa neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem – NeuRi 2013. Kongres će se održati od 26. do 28. travnja u Rijeci i na Rabu, a okupit će svih koji se bave znanstveno-istraživačkim radom unutar raskošne neuroznanstvene palete, od neuroanatomije, neurofiziologije, neurofarmakologije preko neurologije i psihijatrije do psihologije i svih ostalih područja koja u najširem smislu proučavaju ljudski mozak i njegovu funkciju. Organizatori su pripremili tri dana bogatog znanstveno-stručnog i društvenog programa. Na 3. studentskom kongresu neuroznanosti može se sudjelovati aktivno i pasivno, pri čemu aktivni sudionici rezultate svojih istraživanja mogu prikazati usmenom ili poster prezentacijom, a registrirati se može putem on-line obrasca na web stranici do 17. ožujka. (I. Š. K.)