"Razvoj novih tehnologija", NL, 8.2. 2013.
EKSPERTI IZ TRSTA
 
RIJEKA » Odjel za biotehnologiju, Centar za mikro i nano znanosti i Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci organizirali su radni sastanak s ekspertima iz Trsta sa Sincrotrone Trieste ScPA. Svrha sastanka je razvoj novih analitičkih i »imaging« tehnologija s primjenom u biotehnologiji i biomedicini. Jedan od glavnih ciljeva sastanka bilo je i definiranje zajedničkih interesa u sklopu tekućih projekata na Sveučilištu u Rijeci » (I.Š.K.)