Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012. godinu koji je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa, koji se već provode, ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova Europske unije).
 
Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranju provedbe projekta financiranih iz fondova Europske unije te pripremi nacionalnih strateških projekata.
 
Program uključuje sljedeće potprograme:
1. Priprema regionalnih razvojnih projeka
     Modul l. Tehnička pomoć za pripremu projekata
     Modul ll. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
2. Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima
3. Sufinancirane provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije
4. Priprema nacionalnih strateških projekata
5. Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije

U sklopu prvog potprograma, trenutno je otvoren Javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata.
Svrha Javnog poziva je prikupljanje regionalnih razvojnih projekata – projektnih ideja utemeljenih na regionalnim strateškim dokumentima, koje su prihvatljive za financiranje u okviru budućih strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije, s ciljem poticanja razvoja cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske.
Rok za prijavu je 15. travnja 2013.
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.