"Memorija 2013.", NL, 20.2. 2013.
 
IZLOŽBA U RESTORANU KAMPUS
 
 
RIJEKA » U restoranu Kampus na Trsatu otvorena je izložba umjetničkog rada pod nazivom »Memorija 2013.«. Autori rada, koji se može svrstati u pejzaže u prostoru, grupa je studenata polaznika 4. godine studija na Akademiji za primijenjenu umjetnost. Izloženi rad studenti su izradili u okviru kolegija eksperimentalnog crtanja, a pod vodstvom mentora prof. Gorana Štimca. Ovom izložbom Studentski centar Rijeka ostvario je suradnju sa znanstveno-nastavnom ustanovom kao sastavnicom Sveučilišta u Rijeci. Ovakvim se događajima otvara prepoznavanje centra kao mjesta susreta i života studenata, profesora i šireg društva. (I.Š.K.)