"Tatjana Čulina doktorirala na Medicinskom fakultetu", NL, 25.2. 2013.
SVEUČILIŠTE
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Povijesnomedicinski i javnozdravstveni odrazi neravnomjernog gospodarskog razvitka Rijeke i okolice u XIX. stoljeću« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane povijest medicine i biomedicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Tatjana Čulina. Doktorandica je rad obranila pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Željko Dugac, prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, prof. dr. Vladimir Mićović i prof. dr. Amir Muzur. (A. P.)