"Risnjak postaje nastavna baza fakulteta", NL, 28.2. 2013.
POTPISALI SPORAZUM USPOSTAVLJENA SURADNJA FMTU-a OPATIJA I NP-a RISNJAK
 
Definirana je suradnja na područjima studentske prakse i terenske nastave, kao i promicanje zajedničkih istraživanja
 
Rade Knežević, Silvija Barbarić, Miljenko Gašparac, Joža Perić i Daniela Gračan * Foto: S. JEŽINAIKA » U cilju povezivanja znanosti i struke jučer je u vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu potpisan sporazum o suradnji između fakulteta i Nacionalnog parka Risnjak. Sporazumom o suradnji, kojeg su potpisali dekan fakulteta Joža Perić i ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Risnjak Miljenko Gašparac, definira se suradnja na područjima studentske prakse i terenske nastave kao i izrada i realizacija promocija i seminara od zajedničkog interesa, izrada akcijskih planova s naglaskom na razvitak turizma u zaštićenom području, promicanje zajedničkih istraživanja te unapređenje zaštite krških ekosustava kroz planiranje održivog razvoja. U slučaju potrebe za sezonskom radnom snagom javna ustanova će angažirati studente s opatijskog fakulteta.
    – Prostor Risnjaka na ovaj način postat će naša nastavna baza. Turizam je u Gorskom kotaru tretiran kao sekundarna djelatnost. Nekad je u prihodima participirao sa četiri posto, a sada sudjeluje sa osam posto, što govori da je na području gorske Hrvatske sve više onih koji žive od turizma – rekao je Rade Knežević s opatijskog fakulteta koji je inicijator sporazuma.
    Najavljeno je i kako će fakultet u suradnji sa NP Risnjak prijavljivati i projekte u okviru programa EU, te osmišljavati i uvoditi eko turističke projekte vezane uz promicanje kulturne i prirodne baštine...
    – NP Risnjak ove godine slavi 60. godišnjicu od osnutka. Proteklih godina radilo se na čitavom nizu aktivnosti, a razlog zbog čega smo prvenstveno pristupili suradnji je održivi razvoj jer turizam ujedno predstavlja i opasnost za zaštićena područja. Ovim ćemo sporazumom krenuti u rješavanje tih i takvih problema koje kadrovski i financijski ne bismo mogli iznijeti sami – rekao je Gašparac prilikom potpisivanja sporazuma kojem su nazočili i Daniela Gračan, prodekan za poslovnu suradnju fakulteta i Silvija Barbarić iz NP Risnjak.

Ma. KIRIGI