"Promovirano 86 inženjera građevinarstva", NL, 04.3. 2013.
PETA GENERACIJA PRVOSTUPNIKA SVEČANOST NA RIJEČKOM GRAĐEVINSKOM FAKULTETU
 
* Foto: Foto KurtiRIJEKA » Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci promovirana je peta generacija sveučilišnih prvostupnika inženjera građevinarstva koji su završili studij reformiran na načelima Bolonjskog procesa. Novu generaciju prvostupnika čini 86 studenata, a završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstvo zvanje sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva stekli su: Tedi Franković, Filip Šolar, Danijel Perić, Rino Nemarnik, Luka Obradović, Katarina Pedić, Patricia Meandžija, Hani Glavinić, Saša Debelec, Antonija Birkić, Neva Hero, Tanja Ljubojević, Iva Barbis, Doris Perčulija, Marina Krajina, Jelena Franjković, Robert Hinnawi, Eni Vodopija, Davor Stipanić, Matej Sinčić, Mladen Miletić, Mauro Grbac, Nikola Mitrović, Ana Sertić, Ivan Zambon, Marko Matešković, Andrea Tea Samardžić, Nives Balenović, Jelena Jurić, Petar Miljanović, Đurđica Prpić r. Narančić, Denis Volarić, Mislav Paštar, Matija Posavec, Nikolina Banić, Matej Popeškić, Josip Rubeša, Dani Smojver, Marin Argentin, Darjan Černe, Ivona Duždagić, Andro Večerina, Andrea Ćorić, Dominik Sabalić, Maroje Obuljen, Anja Vidović, Dario Jakovljević, Josip Sokolić, Mladen Jurčević, Ivana Lovrečić, Martina Vičević, Sara Stevanović, Dajana Hrvatin, Marin Linić, Martina Mataija, Sanja Bonefačić, Mateo Pahović, Bojana Knežević, Aleksandra Vujnović, Nikolina Durbić, Ana Licul, Anita Rubil, Marija Vuljanić, Ivica Maljur, Sara Grbčić, Hrvoje Vido, Adrian Rendić, Vedran Hrvatin, Martina Cservenak, Miran Flego, Dijana Milanović, Zvjezdana Mitrić, Kanita Mržljak, Mate Primorac, Luka Tintor, Nikola Mijandrušić, Manuela Činko, Deni Jurešić, Damir Milković, Marko Martinović, Matija Knežević i Matija Nežić.
    S pohvalom preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva završili su Martina Rojnić i Martina Bakarić, dok je s velikom pohvalom studij završio Tomislav Šimag, a s najvećom pohvalom Mateo Čakarun. (I. Š. K.)