"Doktorirala Ines Strenja -Linić", NL, 11.3. 2013.
MEDICINSKI FAKULTET
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Prognostički značaj određivanja monocitnog kemotaksijskog proteina-1 i interleukina-18 u bolesnika sa stenozom karotidnih arterija« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, grane neurologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je mr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada činili su: prof. dr. sc. Gordana Laškarin, prof. dr. sc. Zlatko Trkanjec, doc. dr. sc. Alen Ružić, prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača i doc. dr. sc. Miljenko Kovačević. (I .Š .K.)