"Doktorirao Kristian Deša", NL, 13.3. 2013.
MEDICINSKI FAKULTET

RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Značaj regresijskog pravca vjerojatnosti bolničke smrti u predviđanju ishoda intezivnog liječenja« na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja kliničke medicinske znanosti, grane anesteziologija, reanimatologija i intezivno liječenje stekao je Kristian Deša. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof.dr. Željko Župan, prof.dr. Mladen Perić, doc.dr. Gordana Brumini i prof.dr. Alan Šustić. (I.Š.K.)