Novi poslijediplomski studij o Pravu europskih integracija
RIJEKA – Na riječkom Pravnom fakultetu jučer je otvoren novi poslijediplomski specijalistički studiji Pravo europskih integracija. Riječ je o jednogodišnjem programu koji se nadovezao na znanstveni, točnije magistarski studij, koji je riječki Pravni fakultet prvi u Hrvatskoj uveo 2000. godine. Dekan Pravnog fakulteta prof. Miomir Matulović rekao je da je ovo poslije stručnog studija Kriminalističko istraživanje drugi poslijediplomski specijalistički studiji na ovom fakultetu te da je jedan od stupova budućeg doktorskog studija za koji se nada da će se kompletirati iduće godine. Rektor Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. Pero Lučin kazao je kako želi da riječko Sveučilište bude među 10 posto najboljih sveučilišta.
S. L.