"Doktorirala Tanja Ćelić", NL, 26.3. 2013.
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Uloga koštanog morfogenetskog proteina-7 u prevenciji oštećenja tkiva bubrega izazvanog hladnom ishemijom« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja temeljne medicinske znanosti, grane anatomija stekla je Tanja Ćelić. Povjerenstvo za obranu rada činili su doc. dr. Sanjin Rački, prof. dr. Fran Borovečki, prof. dr. Natalia Kučić i prof. dr. Dragica Bobinac. (I. Š. K.)