"Doktorirala Maja Arapović", NL, 2.4. 2013.
MEDICINSKI FAKULTET

RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Uloga NK-stanica u modulaciji specifičnog imunološkog odgovora na virus« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja temeljne medicinske znanosti, grane imunologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Maja Arapović. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada činili su prof.dr. Stipan Jonjić, prof.dr. Ivica Valpotić, doc.dr. Ivan Bubić i prof.dr. Astrid Krmpotić. I.Š.K.