"Doktorirala Ivana Babić Božović", NL, 4.4. 2013.
MEDICINSKI FAKULTET
Doktorirala Ivana Babić Božović
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Globalna DNA metilacija i trosomija 21«, akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja temeljne medicinske zanosti, grane genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci akademski stupanj doktora znanosti stekla je Ivana Babić Božović.
    Povjerenstvo za obranu doktorskog rada činili su: prof.dr. Blaženka Grahovac, prof.dr. Maja Vlahović, prof.dr. Oleg Petrović, prof.dr. Bojana Brajenović Milić i dr. Aleksandra Stanković. (I. Š. K.)