Promovirano 49 doktora znanosti na Sveučilištu u Rijeci
Ponedjeljak, 08.04.2013.
alt

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je 29.03.2013. svečana promocija 81. generacije doktora znanosti. Rektor Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. Pero Lučin promovirao je ukupno 49 doktora znanosti koji su s uspjehom obranili doktorski rad i stekli pravo na akademski stupanj doktora znanosti kao i sva prava koja im pripadaju prema propisima.

U prisustvu prorektora, dekana, mentora, komentora, profesora i gostiju promovirani su doktori znanosti iz različitih područja znanosti i to:

-           20 doktora znanosti iz znanstvenog područja DRUŠTVENIH ZNANOSTI sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (17), sa Pravnog (2) i sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1);

-           4 doktora znanosti iz znanstvenog područja HUMANISTIČKIH ZNANOSTI sa Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci;

-        9 doktora znanosti iz područja BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te

-        16 doktora znanosti iz područja TEHNIČKIH ZNANOSTI sa Tehničkog fakulteta (9) i Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (7).

Svečanom promocijom i obranom doktorskog rada na Medicinskom fakultetu zvanje doktora znanosti iz biomedicine i zdravstva stekli su: Ivan Bačić, Ante Barbir, Ksenija Baždarić, Kristian Deša, Vedran Frančišković, Snježana Golubović, Ratimir Lazić, Duška Petranović i Dijana Travica Samsa, dok je isto zvanje iz područja društvenih znanosti, polja ekonomija obranom doktorskog rada na Ekonomskom fakultetu stekao Duško Radulović, a obranom rada na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu zvanje doktora znanosti stekli su: Josipa Velić Bonifačić, Tamara Floričić, Saša Ivanović, Milivoj Jelenski, Goran Karanović, Lorena Korošec, Dalija Kuvačić, Barbara Legović, Mladen Matošević, Hrvoje Pende, Miroslav Pretula, Sanja Raspor, Elena Rudan, Zvonimira Šverko Grdić, Željko Tepšić, Patricia Zanketić i Kristijan Žužić. Obranom doktorskog rada na Pravnom fakultetu akademski stupanj doktora znanosti iz društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo stekli su Mara Barun i Vlado Skorup, a istu titulu iz područja humanističkih znanosti, polja filologija na Filozofskom fakultetu stekli su: Tanja Habrle, Brigita Miloš, Branka Novosel i Alenka Šuljić Petrc. Akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu stekli su: Davor Bišćan, Igor Bonefačić, Tomislav Bukša, Mirko Grljušić, Damir Karabaić, Aleksandar Regent, Branimir Rončević, Ante Skoblar i Anton Turk, a na Pomorskom fakultetu isto akademsko zvanje stekli su: Jasminka Bonato, Marijan Gržan, Predrag Kralj, Ivica Pavić, Miljenko Petrović, Pančo Ristov i Saša Šolman.