"Na jednog nastavnika najviše 30 studenata", NL, 10.4. 2013.
EKONOMSKI FAKULTET PROF. DR. HERI BEZIĆ PONOVO IZABRAN ZA DEKANA
 
 
U svom trogodišnjem programu dekan predlaže unapređenje kvalitete nastave i zajedničke projekte s istraživačima s drugih europskih fakulteta
 
Bio je jedini kandidat za dekana – prof. dr. Heri Bezić * Foto: I. TOMIĆRIJEKA » Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici ponovo izabralo prof. dr. Herija Bezića za dekana te ustanove u narednom trogodišnjem mandatu. Dosadašnji dekan bio je jedini kandidat za obnašanje te funkcije, a od 50 članova Fakultetskog vijeća dobio je potporu njih 49. Izlažući svoj trogodišnji program rada dekan ističe da su napravljeni značajni koraci u približavanju standardima razvijenih europskih visokoškolskih i znanstvenih institucija postoji nekoliko smjernica, kao što su mobilnost, prepoznatljivost, međuinstitucionalna suradnja, zajednički programi, zajednički istraživački projekti, cjeloživotno učenje, povezanost s gospodarstvom, no postoje i područja koja još nisu realizirana ili još nisu postigla zadovoljavajuću razinu.
   
Studentu 1,25 m2

– Do sada nije dovoljno iskorištena mogućnost suradnje naših istraživača s istraživačima s drugih europskih fakulteta na zajedničkim znanstvenim projektima. Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji pred Ekonomskim fakultetom će se otvoriti izazovi šireg uključivanja u
Briga za osobni standard zaposlenih
   
    Dekan planira proširiti ponudu programa cjeloživotnog učenja, nastaviti aktivnost ljetne škole, ojačati suradnju s gospodarstvom i javnim sektorom u obrazovanju, usustaviti brigu za razvoj istraživačke karijere, kao i skratiti razdoblje dovršetka doktorskog studija i osamostaljivanja mladih istraživača te omogućiti brže napredovanje svih znanstvenika, a na popisu planova prof. dr. Bezića nalazi se i popularizacija ekonomske znanosti i istraživanja, kao i briga za osobni standard svih zaposlenih kroz osiguranje ostvarivanja vlastitih prihoda.
Europski prostor visokog obrazovanja i Europski istraživački prostor. Fakultet bi trebao odgovoriti na zahtjeve koje donose globalizacija i integracija, odnosno koje donosi vrijeme u kojem bi znanje trebalo biti najznačajniji razvojni resurs, navodi prof. dr. Bezić.
    U svom trogodišnjem programu dekan predlaže unapređenje kvalitete nastave i to uspostavljanjem omjera broja studenata na jednog nastavnika u odnosu 30:1, nastavljanjem procesa praćenja i unapređenja kvalitete nastave, provođenjem kontinuirane samoevaluacije i vanjske evaluacije, kao i postizanjem adekvatnosti prostornog kapaciteta tako da na svakog studenta dolazi najmanje 1,25 četvornih metara upotrebljivog prostora. Međutim, dekan ističe i kako fakultet kao znanstveno-nastavna institucija treba, u suradnji s gospodarstvom i lokalnom i širom zajednicom, koordinirati upisnu politiku, studijske programe i nastavne planove, provoditi programe cjeloživotnog učenja, razvijati i koordinirati suradnju znanosti i gospodarstva, odnosno javnog sektora, intenzivnije uključiti studente u istraživački rad.
   
Studij na engleskom

Trogodišnja vizija prof. dr. Bezića je i povećati učinkovitost studiranja, odnosno povećati broj studenata koji završavaju studij, skratiti vrijeme studiranja, izraditi odmjerene studijske programe te osigurati dobru organizaciju njihove provedbe, kao i iskazivati brigu za napredovanje svakog studenta tijekom studiranja, razvijati inovativne načine podučavanja koji studente potiču na samostalno učenje te nastaviti razvoj studijskih programa na engleskom jeziku i privući studente koji dolaze izvan nacionalnog visokoobrazovnog prostora.

I. ŠESTAN KUČIĆ