"Konferencija sa 140 sudionika počinje danas u Opatiji", NL, 18.4. 2013.

EKONOMSKI FAKULTET
 
Prof. dr. Vinko Kandžija * Foto: L. ČERNJULRIJEKA » Tradicionalna deveta međunarodna bilingvalna znanstvena konferencija »Economic Integration, Competition and Cooperation« danas počinje u Opatiji. Konferenciju organiziraju Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani u suradnji sa Sveučilištem u Antwerpenu, odnosno njegovim Centrom izvrsnosti Jean Monnet i CEDIMES-om - Centrom za istraživanje međunarodnog razvoja i društveno ekonomska kretanja iz Pariza, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Beogradu, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Sarajevu, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta »Sv. Ćirila i Metoda« u Skopju, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Podgorici, Fakultetom za ekonomske i upravne znanosti Sveučilišta Dokuz Eylül Izmir, »Aleksandër Moisiu« Sveučilištem u Draču, Nacionalnim ekonomskim sveučilištem Ternopil, Akademijom za javnu administraciju Chişinău i Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Prištini. Suorganizator znanstvenog skupa tradicionalno je Komisija Europske unije. 
    Predsjednik Programskog odbora Konferencije prof. dr. sc. Vinko Kandžija na jučerašnoj je presici napomenuo kako je ovo zadnji put da se ova tradicionalna konferencija riječkog Ekonomskog fakulteta održava u uvjetima da Hrvatska nije članica Europske unije, naravno, zato što uskoro ulazimo u EU, ispunili smo formalno sve kriterije, ali i dalje se pitamo koliki je raskorak između nominalne i realne konvergencije Uniji, te kakvi će biti statički a kakvi dinamički efekti pristupanja. Iskustva drugih, koja su između ostalog obrađivana u radu dosadašnjih konferencija (pri čemu je prva održana 1997.), govore da su statički efekti pristupanja većinom pozitivni, međutim, dinamički se odnose na proces na kojem treba kontinuirano raditi, u smislu produbljivanja znanja i kapaciteta za prihvat EU fondova. Ovogodišnja konferencija broji 140 sudionika, od kojih je 90 iz inozemstva, a podijeljena je na 11 tematskih sekcija. Ove godine, kazao je prof. dr. Kandžija, održavaju se i dvije posebne sekcije, i to o sposobnostima zemalja Zapadnog Balkana za prihvat EU fondova, te sekcija za doktorske studente. Ulaskom Hrvatske u EU naša bi misija trebala biti i da naše iskustvo posluži ostalim zemljama u regiji koje su na putu prema europskim integracijama, zaključio je prof. dr. Kandžija. (A. D. M.)