"AHLEI certifikat za 11 studenata", NL, 7.5. 2013.
 
FMTU STJECANJE DODATNIH KOMPETENCIJA KROZ PROGRAM NA ENGLESKOM JEZIKU
Prof. dr. Sandra JankovićIKA » Jedanaestorici studenata preddiplomskog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu nakon završenog zimskog semestra uručeni su AHLEI certifikati. Naime, FMTU u Opatiji u okviru preddiplomskog studija nudi mogućnost stjecanja dodatnih kompetencija u hotelijerstvu kroz program koji se izvodi na engleskom jeziku, a u suradnji sa AHLEI (The American Hotel & Lodging Educational Institute), uz korištenje izvorne literature i standardiziranih testova za provjeru znanja kao i na matičnoj instituciji. U ovaj program je tijekom zimskog semestra bilo uključeno više studenata preddiplomskog studija, a njih 11 je isti uspješno i završilo, pa im je na prigodnoj svečanosti uručen AHLEI certifikat. Program na engleskom jeziku nastavit će se i tijekom ljetnog semestra, a za njega se opredijelilo pedesetak studenata, poručuju organizatori programa sa FTMU-a. 
    – Ovaj tjedan na FMTU održan je za studente i AHLEI trening pod nazivom »Guest Service Gold«. Naime, kroz trening se kombinira sedam kratkih priča, dizajniranih na način da inspiriraju i motiviraju na pružanje kvalitetnih usluga na radnom mjestu i izvan njega (kako ići za zlatom), kako bi se temeljem istinitih priča usmjeravali ka istinitosti, intuiciji, suosjećajnosti, oduševljenju, isporuci, inicijativi te dobivanju statusa »heroja« u očima gosta. Ovo je još jedan od pokušaja da Fakultet podigne razinu kompetencija svojih studenata, ali i poveća njihovu konkurentnost na svjetskom turističkom tržištu rada. Ovakvu vrstu treninga i certifikata Fakultet će nuditi i zaposlenima u hotelskom gospodarstvu kroz programe cjeloživotnog učenja – ističe prof. dr. Sandra Janković i naglašava kako se intenzivno radi na međunarodnoj suradnji u sklopu koje će ovog ljeta na fakultetu predavati dvanaest stranih nastavnika iz Latvije, Francuske, Engleske, Slovačke, Poljske, Rumunjske i Austrije, a nastavnici FMTU pozvani su u neke druge zemlje Europe.