"Studirati s invaliditetom", NL, 9.5. 2013.
INFORMATIVNO PREDAVANJE

* Foto: I. TOMIĆRIJEKA » »Studirati s invaliditetom« naziv je predavanja koje je jučer održano u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića s ciljem upoznavanja maturanata s mogućnostima koje studentima s invaliditetom pruža Sveučilište u Rijeci. Predavanje je organizirao Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra, a kako je istaknula Sanja Korkut, postat će ubuduće kontinuirana aktivnost Ureda. 
    – Maturanti su iz prve ruke, od samih studenata dobili informacije o pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti tijekom studiranja, kaže Korkut. 
    Ove akademske godine na Sveučilištu u Rijeci studiraju 43 studenta s inavliditetom, a najviše ih je na Filozofskom fakultetu. Napominjući kako broj takvih studenata raste, Korkut zaključuje da je razlog tome Sveučilišni kampus koji studentima s invaliditetom pruža znatno veće mogućnosti od dosadašnjih fakultetskih zgrada. (I.Š.K.)