"STeP najbolja poduzetnička potporna institucija", NL, 14.5. 2013.
 
 
PRIZNANJE MINISTARSTVA NAGRAĐEN RIJEČKI ZNANSTVENO-TEHNOLOGIJSKI PARK
 
* Foto: V. KARUZARIJEKA » Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je na XVII. Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu održanom u Toplicama Sveti Martin u organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta dobio nagradu za najbolju poduzetničku potpornu instituciju – tehnološki park u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu. 
    Prema riječima direktora STeP Ri Borisa Goloba, dobiveno priznanje je potvrda opredjeljenja Znanstveno-tehnologijskog parka da uz usluge smještaja i inkubacije poduzetnicima pruža i dodatna praktična znanja upravljanja i inoviranja te podršku kod razvoja inovacija, njihove komercijalizacije i internacionalizacije poslovanja. Iako je Golob dobiveno priznanje ocijenio velikim poticajem, napomenuo je kako je prava mjera uspjeha uspjeh poduzeća koja koriste usluge STeP-a, kao i njihovi poslovni uspjesi, poput novostvorenog prihoda, novih radnih mjesta i izlaska na nova tržišta. (I. Š. K.)