Natječaj za upis u 1. godinu
Utorak, 14.05.2013.
altSveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u 1. godinu preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih te stručnih studija u 2013./2014. akademskoj godini.
Prezentacija Sveučilišta u Rijeci s video materijalima i informacijama o studijskim programima koji se izvode na Sveučilištu u Rijeci dostupna je na mrežnoj stranici Online Smotre SuRi

·         Natječaj