"Korak bliže novoj bolnici", NL, 17.5. 2013.
 
SVEUČILIŠTE I KBC RIJEKA SPORAZUM O SURADNJI
 
 
Time se stvaraju pretpostavke za kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, ali i za razvoj znanosti, istraživanja i visokog obrazovanja zdravstvenih radnika, rekao je prof. dr. Haller
 
Pero Lučin, Herman Haller i Alan Šustić * Foto: D. ŠKOMRLJRIJEKA » Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin i ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Herman Haller potpisali su jučer sporazum o poslovnoj, stručnoj i znanstveno-nastavnoj suradnji u znanstvenom području biomedicine i zdravstva između Sveučilišta, Medicinskog fakulteta i KBC-a Rijeka. Pojašnjavajući kako se Sporazumom nastoji osigurati dugoročno stvaranje materijalnih i prostornih uvjeta za obrazovanje studenata zdravstvene struke te kontinuiranu izobrazbu zdravstvenih djelatnika, kao i unapređenje znanstvenog rada i privlačenje znanstvenih projekata, koji su komplementari studijskim programima i planovima Medicinskog i Fakulteta zdravstvenih studija, odnosno, potrebama KBC-a i interesima Sveučilišta, rektor je naglasio da je jučerašnjim ugovorom započeo i proces sveučilišne bolnice. 
    – KBC je već dobrim dijelom integriran u Sveučilište, jer je višegodišnjim ugovorom vezan s Medicinskim fakultetom, no potrebno je tu suradnju proširiti, istaknuo je rektor. 
    Jedan od rezultata sporazuma, kaže dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. Alan Šustić, bit će i poboljšana zdravstvena skrb, dok je prof. dr. Haller istaknuo da se realizacijom ugovora ne stvaraju samo pretpostavke za kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite korisnicima usluga KBC-a, već i bolji uvjeti za razvoj znanosti, istraživanja te visokog obrazovanja liječnika i drugih zdravstvenih radnika. (I. Š. K.)