PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ NA EKONOMSKOM FAKULTETU U RIJECI
Izvoditelj: Ekonomski fakultet

Trajanje: 1 semestar

ECTS: 30

Uvjeti upisa: Završen specijalistički diplomski stručni studij na visokim poslovnim školama i fakultetima i s njim izjednačeni studijski programi prema ranijim propisima.

Popis predmeta:
  1. Napredna makroekonomija
  2. Napredna mikroekonomija
  3. Međunarodna ekonomija
  4. Izborni predmet
  5. Završni rad