Prof. dr. sc. Jasna Krstović nova dekanica Učiteljskog fakulteta
Srijeda, 05.05.2010.
Prof. dr. Krstović u svom programu rada između ostaloga navodi kako se vizija razvoja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temelji na dosadašnjim aktivnostima i postignutom stupnju razvoja ustanove koju bitno obilježava činjenica da je Učiteljski fakultet u Rijeci najmlađa sastavnica Sveucilišta u Rijeci sa statusom Fakulteta koja je započela sa obavljanjem djelatnosti 01. listopada 2006.

Suočen sa tom pozicijom Učiteljski fakultet se nalazi pred velikim izazovom ali i odgovornošću u pogledu afirmacije svoje temeljne djelatnosti: ustrojavanju i izvođenju sveučilišnih studija, razvoju znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u više znanstvenih područja i polja te ostalih aspekata svoje djelatnosti odrede temeljnim aktom ustanove.

Priroda suvremenih promjena u akademskoj zajednici može se odrediti kao proces kontinuiranih sustavnih reformi koje duboko zadiru u cjelokupnu visokoškolsku strukturu i mijenjaju gotovo sve do sada postavljene postulate. Da bi mogao aktivno participirati u navedenim procesima i odgovoriti na promjene u svom neposrednom okruženju Fakultetu treba snažna razvojna orijentacija. Suvremenu visokoškolsku ustanovu treba strukturirati kao snažnu, integriranu, odgovornu i autonomnu instituciju koja je u stanju jamčiti kvalitetnu realizaciju svoje društvene misije. Zbog posebnosti prirode svoje djelatnosti, Učiteljski fakultet u Rijeci ima značajnu ulogu kao sastavnica modernog srednje-europskog sveučilišta u okviru kojeg ima šansu zakoračiti u europski prostor visokog obrazovanja i učiniti svoje studente građanima Europe znanja.

Slijedeće trogodišnje razdoblje, planirano ovim Programom bitno je određeno temeljnim dokumentima o politikama Europske unije i nacionalnim strateškim dokumentima znanstvene i obrazovne politike primijenjenim u kontekst posebnosti Učiteljskog fakulteta, navodi između ostaloga u svom programu prof. dr. Krstović.