Nema nastave
Četvrtak, 06.05.2010.
Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 11. Sjednici, 16. ožujka 2010., donio Odluku (KLASA: 602-04/10-01/02, URBROJ: 2170-57-01-10-73) da se 7. svibnja neće održati nastava na sastavnicama Sveučilišta, kako bi se mogle održati sve studentske aktivnosti koje se održavaju povodom obilježavanja Studentskog dana, a u kojima sudjeluju studenti.