"Počinje izobrazba magistara medijske umjetnosti i prakse", NL, 28.6.2013.
AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI NOVI STUDIJSKI PROGRAM
 
Prvu generaciju činit će 12 studenata * Foto: V. KARUZARIJEKA » Akademija primijenjenih umjetnosti pokreće novi diplomski studijski program Medijske umjetnosti i prakse koji će imati tri studija: fotografija, intermedija i scenografski prostor. Novi je studij, koji će prva generacija studenata početi pohađati s novom akademskom godinom, jučer predstavljen u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, a prema riječima dr. Petera Purga sa Sveučilišta u Novoj Gorici riječ je o jedinstvenom studiju čiji je glavni naglasak na praktičnom radu. 
    – Prije godinu dana gotovo isti studij pokrenut je u Velikoj Gorici kao pilot projekt. Sada se pokreće u Rijeci, a studenti s jednog i drugog studija, kao i njihovi profesori te mentori moći će prelaziti sa Sveučilišta na Sveučilište. Studij je nastao kroz EU projekt ADRIART u suradnji s riječkom Akademijom, Visokom školom za umjetnost Sveučilišta u Novoj Gorici, Sveučilištem u Udinama te Tehničkim Sveučilištem u Gracu, istaknuo je dr. Purg. 
    Dodajući kako je prije pokretanja studija detaljno ispitano i tržište rada i to u četiri zemlje te se pokazalo da potrebe za takvim kadrom postoje dr. Purg je istaknuo da će studenti po završetku studija dobiti naziv magistar medijske umjetnosti i prakse, a kao jednu od najvećih prednosti studija naglasio je činjenicu da se čitav program zasniva na praktičnoj produkciji. 
    – Studenti svoje obrazovanje završavaju izradom praktičnog rada. Sam studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra, a zamišljen je kao interdisciplinaran studij temeljen na mobilnosti, kazao je dr. Purg. 
    Nakon dvije godine studija polaznici stječu 120 ECTS bodova, a prvu generaciju činit će 12 studenata. (I. Š. K.)