Strateški partner u realizaciji projekta Centra za translacijska medicinska istraživanja.
Srijeda, 03.07.2013.
Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, KLASA: 602-04/13-01/02; URBROJ: 2170-57-01-13-146, Sveučilište u Rijeci objavljuje javni natječaj radi nalaženja strateškog partnera u realizaciji projekta Centra za translacijska medicinska istraživanja.

Cjelovit tekst natječaja s prilozima možete preuzeti ovdje:

1. prvi dokument
2. drugi dokument