UČENJE HRVATSKOGA KAO DRUGOGA I STRANOGA JEZIKA
Izvoditelj: Filozofski fakultet u Rijeci

Trajanje: 60 sati

ECTS: 4

Uvjeti upisa: SSS

Način završetka: Pismeni i usmeni ispit

Popis predmeta: 
 • Modul "Intenzivni tečaj hrvatskog jezika"
  • Jezične vježbe
 • Modul "Škola hrvatskoga jezika, jezika, kulture i civilizacije"
  • Početni i srednji stupanj
   • Jezične vježbe
   • Hrvatska kultura i civilizacija
   • Praktična i terenska nastava
  • Napredni stupanj
   • Jezične vježbe
   • Odabrana poglavlja iz hrvatskoga standardnoga jezika
   • Hrvatska kultura i civilizacija
   • Praktična i terenska nastava