Natječaj - rad na IPA IV projektu
Ponedjeljak, 23.09.2013.
 

Sveučilište u Rijeci
, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 

 NATJEČAJ


za popunu radnih mjesta na određeno puno radno vrijeme (18 mjeseci) za rad na IPA IV projektu pod nazivom

“Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi”.

1.   Radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik - psiholog , 1 izvršitelj (m/ž),
2.   Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik,1 izvršitelj (m/ž).
 
Uvjeti:
1. - sveučilišni diplomski studij psihologije ili sveučilišni dodiplomski studij iz psihologije, položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore, aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata. poželjno dodatno stručno usavršavanje (poslijediplomski specijalistički studij iz grane kliničke psihologije i/ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana), poželjno 3 (tri) godine radnog iskustva, poželjno iskustvo u psihološkom savjetovanju.
Opis poslova: stručni poslovi vezani su uz razvoj programa te pružanje psihološke podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih i akademskih vještina, prilagodbe na studij te podrške podzastupljenim skupinama studenata kao i uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
2. - sveučilišni preddiplomski/diplomski studij ili sveučilišni dodiplomski studij iz društveno-humanističkog područja (pedagogija, psihologija, socijalni rad, edukacijska rehabilitacija), aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu s osobama s invaliditetom, poželjne dodatne edukacije za rad s osobama s invaliditetom,
Opis poslova: stručni poslovi vezani su uz razvoj programa/aktivnosti osnaživanja i socijalne integracije studenata te pružanja podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih vještina, prilagodbe na studij te podrške studentima s invaliditetom kao i uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
Prijavi na natječaj prilaže se:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- preslika osobne iskaznice,
- presliku osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore, (točka 1.),
- dokaz o radnom stažu, (točka 1.),
- dokaz o pohađanju ili završenoj dodatnoj edukaciji ili specijalističkom studiju, (točka 1.),
- dokaz o dodatnim edukacijama za rad s osobama s invaliditetom, (točka 2.)
 
Osim uvjeta za spomenuta radna mjesta primjenjuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguće je upućivanje na razgovor i psihologijsko testiranje te dodatnu provjeru znanja engleskog jezika, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.
Za kandidata koji se ne odazove na razgovor, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenim Internet stranicama Sveučilišta na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
 
                                                                                                                                  
 
rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                                                    prof. dr. sc. Pero Lučin